+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech4
  • English78
  • Polish137
  • Slovak

Usługi

SERWIS

Dla wszystkich naszych wyrobów świadczymy standardowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serwis techniki laboratoryjnej PFEUFFER prowadzimy z udziałem certyfikowanego technika serwisowego albo urządzenia wysyłamy do naprawy u producenta.

PRZEGLĄD PRZED SEZONEM

Dla suszarek Stela, techniki transportowej, oczyszczarek i innych zainstalowanych maszyn oferujemy usługę "przedsezonową" i "posezonową" w formie przeglądu i rewizji urządzeń elektrycznych i gazowych. Wszystkie czynności serwisowe wykonywane w ramach tej usługi są prowadzone przez certyfikowanych techników. W przypadku przeglądu przedsezonowego jest to jednodniowy przegląd suszarki Stela, jej regulacja i usunięcie drobnych usterek, które można naprawić bezpośrednio na miejscu. Jeżeli dojdzie do stwierdzenia poważniejszych usterek, dalsze postępowanie jest uzgadniane bezpośrednio z technikiem serwisowym. Na zakończenie przeglądu jest wystawiany protokół z oznaczeniem stanu serwisowego i zaleceniem środków do wprowadzenia w następującym sezonie. W celu szczegółowego zredagowania umowy prosimy wysłać do nas konkretne zapytanie za pomocą formularza kontaktowego. W przypadku uzgodnienia usługi, przed przeglądem, zgłosi się do Państwa telefonicznie nasz technik i ustali odpowiedni termin wizyty.

REWIZJA URZĄDZENIA GAZOWEGO

Przy zamawianiu podstawowego serwisu w ramach tej usługi na miejsce przyjeżdża specjalista – konserwator urządzeń gazowych, który wykonuje obowiązkową, coroczną rewizję urządzeń gazowych. Ta rewizja obejmuje regulację palnika i wystawienie protokołu z jego regulacji. Klient ma obowiązek zapewnienia w tym czasie dostawy gazu od dystrybutora gazu w celu przeprowadzenia prób. 

SERWIS 24

Ten serwis jest ustalany na okres żniw i służy do natychmiastowej interwencji w przypadku wystąpienia problemów w suszarce STELA. Umowę na usługę Serwis 24 można zawrzeć na piśmie tuż przed rozpoczęciem sezonu. Ta usługa zapewni Państwu to, że od zgłoszenia usterki jej usuwanie będzie prowadzone priorytetowo i to tak, że w czasie do 24 godzin awaria zostanie usunięta albo – w przypadku poważniejszej awarii – zostanie rozpoczęte takie postępowanie, które umożliwi jak najszybsze usunięcie awarii. Poważna awaria zostanie usunięta w najkrótszym możliwym czasie. W takich poważnych przypadkach czas usunięcia usterki może przekroczyć 24 godziny. Dla dostaw części zamiennych, w przypadku zgody zamawiającego, organizujemy ekspresowy transport, nawet lotniczy. Zamawiającemu są naliczane tylko koszty przewoźnika, a wydatki poniesione na zorganizowanie całej operacji są zawarte w cenie. Dla suszarek w okresie gwarancyjnym transport i cena części zamiennych nie jest naliczana klientowi.

W cenie usługi Serwis 24 jest utrzymywanie gotowości non-stop i priorytetowa interwencja (technik serwisowy przerywa bieżące prace i zajmuje się usunięciem Państwa problemu). Ten priorytet dotyczy również większej liczby awarii w sezonie.

W celu szczegółowego zredagowania umowy prosimy wysłać do nas konkretne zapytanie za pomocą formularza kontaktowego. 

PROJEKTOWANIE

Przy projektowaniu linii do przetwarzania zbiorów i magazynów zbożowych opieramy się o bogate doświadczenie naszych specjalistów projektantów i konstruktorów. Technologiczne urządzenia maszynowe do linii przetwarzających zbiory dobieramy zawsze w porozumieniu z klientem. Najczęściej przy kluczowych maszynach opieramy się o produkty czołowych producentów zagranicznych, a przy zwykłym wyposażeniu linii o krajowe urządzenia technologiczne. Wybór producentów i wieloletnia współpraca z nimi umożliwia nam właściwą realizację zarówno dostaw pojedynczych urządzeń, jak i zespołów inwestycyjnych. 

W przypadku budowy linii do przetwarzania zbiorów pod klucz przygotowujemy dla Państwa propozycje rozwiązania, opracowujemy je projektowo, zapewniamy dostawy urządzeń technologicznych na miejsce, wykonujemy mechaniczny montaż wszystkich urządzeń technologicznych, montaż urządzeń elektrycznych, pomiarów i regulacji, uruchomienie do pracy, przeszkolenie obsługi, a na zakończenie podejmujemy eksploatację próbną.

Przy pracach montażowych, jako firma inżynieryjna opieramy się o partnerskie firmy montażowe i serwisowe, z którymi realizujemy zlecenie.