+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech855
  • English856
  • Polish857
  • Slovak

Nowa waga pomostowa

Nasza oferta została poszerzona o nowe wagi PAWLICA TruckScale

Drogowa przejazdowa waga pomostowa PAWLICA TruckScale jest przeznaczona dokładnego ważenia w klasie handlowej OIML i ČSN EN 45 501 + AC, która jest wymagana w związku z działalnością zakładów rolniczych i spółek handlowych. Waga składa się z trzech głównych komponentów.

Jako podstawa służy konstrukcja z betonowych, prefabrykowanych części, które układa się na zagęszczonym podłożu żwirowym, a następnie spawa się. To rozwiązanie ogranicza do minimum ilość prac budowlanych związanych z posadowieniem wagi i znacznie przyspiesza całą instalację.

Drugą częścią wagi jest właściwy pomost wagowy. Jest on wykonany, jako płaska żelbetowa konstrukcja zapewniająca wysoką sztywność i stabilność systemu, a ponadto odporność na warunki atmosferyczne. Pomost o szerokości 3 m jest standardowo dostarczany o długości 9 m.

Trzecią i najważniejszą częścią wagi są czujniki tensometryczne. Elementem wagi PAWLICA TruckScale są czujniki wykonane w WE, których konstrukcja jest hermetycznie zamknięta i wodoodporna zgodnie z kryteriami stopnia ochrony IP68. Czujniki spełniają wymagania klasy dokładności III zgodnie z OIML i ČSN 45501 do ważenia handlowego w ramach WE.

Najpopularniejszym wariantem wykonania wagi jest jej wpuszczenie, wyrównanie z okolicznym terenem, ale wykonanie najazdowe też jest możliwe. Zwykłe wymiary dla zakładów rolniczych wynoszą 3 x 18 przy zakresie ważenia do 60 t. Taka waga jest wyposażona w sześć czujników tensometrycznych równomiernie rozłożonych pod pomostami wagowymi. Szczelina po obwodzie całej wagi jest wypełniona gumą osłonową o kształcie litery T, która skutecznie zapobiega wnikaniu wody i zanieczyszczeń pod wagę.

Więcej informacji Pawlica TruckScale