+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech211
  • English544
  • Polish347
  • Slovak

STELA BiTurbo - NOWOŚĆ

Jeszcze tańsze suszenie kukurydzy !

Przetwarzanie ziarna za pomocą suszenia jest najlepszą metodą konserwacji, która jest niezastąpiona w przypadku przechowywania kukurydzy, słonecznika albo rzepaku, a często i w przypadku zboża. W przypadku „mokrych żniw“, jak to było w tym roku, ogromną zaletą zakładu jest własna suszarnia, ponieważ suszenie usługowe może poważnie zachwiać zakładowymi finansami. Dzięki nowym suszarkom Stela BiTurbo, które teraz oferuje firma Pawlica, suszenie ziarna stało się tańsze, niż było kiedykolwiek wcześniej.

Rodzinna firma STELA-LAXHUBER Gmbh ma za sobą 80 letnią historię. Aktualnie dostarcza ona na rynek szeroki asortyment suszarek nie tylko do ziarna, ale i do owoców, trocin, zrębków drewna albo digestatu. „STELA jest wykonana z tłoczonego aluminium, które jest absolutnie odporne na korozję. Jej wydajności wahają się od 5 do 250 t/godz. Zestaw STELY jest zawsze opcjonalny, przy czym klientowi oferuje się kilka możliwości ogrzewania, wentylacji, rekuperacji ciepła, ograniczenia zapylenia, hałasu i automatyczną regulację wilgotności. Suszarki są oferowane w wykonaniu z dozowaniem albo o działaniu ciągłym, mobilne albo stacjonarne. Wszystkie typy są sterowane przez sterowniki swobodnie programowane Siemens z klawiatury na podstawie danych przedstawionych na wyświetlaczu,“ informuje inż. Pawlica.

Z praktyki wiadomo, że suszarki Stela-Laxhuber cechuje małe zużycie gazu i energii elektrycznej oraz niskie koszty średnie paliwa do wysuszenia jednej tony o 1% wilgotności. „Jeżeli wykorzystujemy suszarkę Stela-Laxhuber do suszenia rzepaku, częściowo do zboża, a głównie do kukurydzy, to czas zwrotu inwestycji wynosi w przybliżeniu dwa lata,“ twierdzi pełnomocnik spółki, inż. Petr Pawlica, MBA.

Suszarki Stela są wysoko oceniane z powodu ich przyjaznemu podejściu do ziarna. Przy suszeniu nie dochodzi do mechanicznych uszkodzeń powłoki ziarna, ani do pogorszenia kiełkowania.

Rewolucja w suszeniu kukurydzy

W zeszłym roku firma Stela-Laxhuber wprowadziła na rynek przełomową technologię BiTurbo umożliwiającą dwufazowe ogrzewanie ziarna. „Nowa generacja suszarek BiTurbo wykorzystuje całkiem nowe elementy technologiczne, co daje korzyść w postaci zmniejszenia zużycia ciepła nawet o 15 % i ograniczenie uszkodzeń ziarna przy suszeniu. W odróżnieniu od wcześniejszych modeli są tu zastosowane dwa palniki, przy czym każdy z nich można ustawić na inną temperaturę. Dochodzi więc do dwufazowego suszenia przy którym można skutecznie regulować ilość wprowadzanego ciepła i w ten sposób oszczędzić dużo pieniędzy,“ informuje inż. Pawlica. Precyzyjnie mówiąc kolumna suszarki  jest podzielona na dwie części o różnych temperaturach suszenia. Tak więc w górnej części jest suszone bardzo wilgotne ziarno przy temperaturach od 90 do 100 °C, a na dole odbywa się jego dosuszanie przy znacznie wyższych temperaturach (130 °C do 150 °C). Dzięki temu, że kukurydza jest suszona jest powoli, nie dochodzi tu do uszkodzeń ziarna, a jednocześnie oszczędza się znaczną ilość energii. W przypadku, gdy z pola przyjedzie kukurydza o mniejszej wilgotności, do suszenia można wykorzystywać tylko jeden palnik, konkretnie ten w dolnej części, a górny wykorzystywać tylko do rozgrzewania.

Każda sekcja suszarki STELA BiTurbo ma również własny wentylator i do ogrzewania wykorzystuje inny rodzaj powietrza. W górnej części do suszenia ziarna wykorzystuje się tylko świeże ogrzane powietrze, które po „wykorzystaniu“ wypuszcza się z kolumny na zewnątrz. W dolnej części do świeżego powietrza jest dodawane już wykorzystane powietrze, dzięki czemu ponownie oszczędza się część energii.  Suszarki dysponują również nowym systemem dwustopniowego odpylania Combi Air Clean.

Jak to działa

Jak wyjaśnia projektant i konstruktor firmy Pawlica, inż. Martin Novák, rewolucyjne ustawienie kanałów powietrznych w suszarkach Stela z technologią BiTurbo zmniejsza wymaganą ilość ogrzanego powietrza nawet do 50%, co daje zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną nawet o 15 % w porównaniu z konwencjonalnym typem suszarki z aktywną rekuperacją ciepła. Jak jest to opisane dalej, świeże powietrze jest zasysane z zewnątrz w dolnej części suszarki, aby można je było ogrzać, na przykład palnikiem spalającym gaz ziemny, a następnie doprowadzić do dolnej części sekcji suszenia w kolumnie suszarki, tzw. strefy suchego ziarna, razem z wstępnie podgrzanym powietrzem z tzw. strefy chłodzenia. Tutaj z produktu, przeciwnie niż jest to w typowym procesie suszenia, jest odbierana wilgoć za pomocą powietrza ogrzanego aż do temperatury 150°C, bez ryzyka uszkodzenia ziarna kukurydzy, ponieważ w tej strefie wilgotność produktu waha się na poziomie 18-20% wilgotności względnej. Gorące jeszcze powietrze opuszcza strefę suchego ziarna i jest doprowadzane do górnej strefy suszenia przez pomocniczy wentylator osiowy, gdzie znowu miesza się z powietrzem z otoczenia, które zasysa się w górnej części suszarki, i które górny palnik ogrzewa do temperatury 120-130°C. Tak ogrzane powietrze przechodzi przez materiał w strefie wilgotnego ziarna, a następnie jest ono wydmuchiwane do otaczającej atmosfery przez drugi wentylator osiowy.

Nowe suszarki pracują już w Polsce i na Słowenii

Nowe suszarki STELA BiTurbo są bardzo wydajnymi urządzeniami technologicznymi i dlatego są przeznaczone dla dużych zakładów rolniczych, firm produkujących artykuły spożywcze i dużych rolnych punktów skupu. Potrafią pracować przy zużyciu poniżej 1 m3 gazu na jedną tonę i procent. „Oszczędność energii jest duża, a inwestycja się zwróci. Na przykład przy suszeniu 10 tys. ton kukurydzy rocznie jej okres zwrotu waha się od jednego roku do dwóch lat,“ informuje inż. Pawlica. Tymi suszarkami zainteresowało się już wiele spółek w Niemczech i we Francji. Dwie instalacje suszarek za granicą zapewniła również spółka Pawlica s. r. o. Pierwsza z nich została zbudowana w ramach projektu realizowanego dla grupy zajmującej się produktami spożywczymi Panvita niedaleko słoweńskiego Mariboru. Oprócz suszarki BiTurbo o wydajności 100 t/godz. była tu również dostarczona oczyszczarka wstępna Gebr. RUBERG RUV 100 i systemy transportowe Skandia. To wszystko w wykonaniu przeciwwybuchowym ATEX i zapyleniem do 10 mg/m3. Jednocześnie przeprowadzono renowację istniejących silosów. Spółka Pawlica s. r. o. realizowała ten projekt wspólnie ze swoim partnerem STELA Engineering GmbH. „Ze względu na duże zainteresowanie rolników zorganizowaliśmy w tym roku dni otwartych drzwi. Przy tej okazji goście mogli zobaczyć naszą suszarkę i oczyszczarkę podczas pracy przy przetwarzaniu zbiorów kukurydzy,“ zaznaczył inż. Pawlica.

Drugi interesujący projekt z instalacją suszarki BiTurbo o wydajności 30 t/godz. był zrealizowany dla polskiej spółki Konspol działającej w Gierłatowie. Został tu wybudowany punkt odbioru o wydajności 100 t/ godz., ustawiona para potężnych silosów BROCK (16.000 m3) i pięć zbiorników spedycyjnych po 30 t z ważeniem tensometrycznym. Firma miała wysokie wymagania dotyczące czystości oczyszczania i dlatego zostały tu zainstalowane oczyszczarki Gebr. RUBERG RVS100, które zostały jednocześnie połączone z istniejącymi silosami. 

Więcej w produktach BiTurbo.

Fotogaleria ze słoweńskiej spółki Panvita

Sušička STELA BITURBO, Panvita Group, Slovinsko
Sušička STELA BITURBO, Panvita Group, Slovinsko
Sušička STELA BITURBO, Panvita Group, Slovinsko