+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech1162
  • English1167
  • Polish1168
  • Slovak

Dni otwartych drzwi w liniach

Dni otwartych drzwi w liniach przetwórczych PAWLICA

We wrześniu i październiku odbyły się dni otwartych drzwi w miejscu wybudowania trzech linii do przetwarzania zbiorów, zbudowanych przez firmę Pawlica s.r.o. w tym roku. W załączonej fotogalerii można zobaczyć, jak to wszystko wtedy wyglądało.

Artykuł w gazecie Zemědělec:

 

Linia jest innowacyjnym rozwiązaniem

Spółdzielnia rolnicza Unčovice prowadzi oprócz produkcji rolnej i zwierzęcej również stację biogazową, wynajmuje budynki oraz zapewnia usługi rolnicze wykonywane własnym sprzętem. W ostatnich latach stara się ona scentralizować produkcję w zakładzie w Unčovicích. To dlatego przedstawiciele spółdzielni zdecydowali się na współpracę ze spółką PAWLICA s. r. o. i na wybudowanie bezpośrednio w Unčovicích składu jęczmienia i nowej linii do przetwarzania zbiorów z innowacyjnymi elementami. Chodzi tu oczywiście o drugą linię do przetwarzania zbiorów w ZD Unčovice. Pierwsza linia została uruchomiona w roku 2010 w Nákle.

Spółdzielnia rolnicza zatrudniająca 180 pracowników ma siedzibę na Hané na terenie Obniżenia Górnomorawskiego, między miastami Litovel i Olomouc. „Gospodarujemy na 6200 ha ziemi użytkowanej rolniczo, z czego pola orne stanowią 5.900 ha, a resztę zajmują łąki w Litovelském Pomoraví,“ powiedziała inż. Milada Měsícová, prezes Zarządu Spółdzielni Rolniczej Unčovice, która jest odpowiedzialna za działalność bieżącą i sferę ekonomiczną spółdzielni.

Mają tu szeroki płodozmian

W regionie oddalonym czternaście kilometrów na północny zachód od Ołomuńca znajduje się siedem piaskowni, co najlepiej mówi o charakterze niektórych części areału. Dwie trzecie gruntów styka się z terenem, na którym rozpoczyna się obszar zalewowy rzeki Moravy, a gleby są tam gorsze, przeważnie piaszczyste. W przybliżeniu jedna trzecia zagospodarowanych pól zalicza się jednak do bardzo dobrych czarnoziemów, na 840 hektarach urodzajnego obszaru na Hané tradycyjnie uprawia się buraki cukrowe, które dają tu zbiory średnio około 68 t/ha. W tym roku ze względu na suszę zbiory były mniejsze. W produkcji roślinnej głównymi uprawami są: pszenica ozima, która zajmuje w przybliżeniu 2000 ha, jęczmień jary uprawiany na 20 % powierzchni, rzepak ozimy na 12 %; burak cukrowy zajmuje 11 % całkowitej powierzchni podobnie, jak kukurydza. Do opłacalnych ekonomicznie produktów masowych zalicza się twarda pszenica siewna i groch siewny przeznaczony do uprawy mającej na celu uzyskanie produktów konserwowanych, który uprawia się na 3,5 % powierzchni już od ponad trzydziestu lat. Resztę powierzchni zajmują uprawy przeznaczone dla potrzeb produkcji zwierzęcej. Spółdzielnia Rolnicza Unčovice jest również współwłaścicielem firmy Olseed a. s., która zajmuje się produkcją i sprzedażą materiału siewnego.

Hodują krowy i trzodę chlewną

W ramach produkcji zwierzęcej hoduje się tutaj w cyklu zamkniętym stada bydła rasy Holstein i trzodę chlewną. Prosięta są hodowane w zakładach Rozvadovice i Náklo, w każdym z nich znajduje się z grubsza trzysta macior, dla których są do dyspozycji kojce porodowe i stanowiska do odchowania prosiąt. Krowy hoduje się na farmach w gminach Příkazy i Unčovice, a na każdej farmie są obory dla 400 zwierząt rasy Holstein. Na farmie Příkazy pracuje również od roku 2012 stacja biogazowa o mocy 1 MW, która jest powiązana z produkcją zwierzęcą. Jako substrat służy kukurydza, a resztę wsadu stanowi gnój zwierzęcy i gnojowica, ewentualnie niższej jakości kiszonki traw i lucerny oraz wysłodki buraczane, które nie zostały skarmione w produkcji zwierzęcej.

Budową komplikowało niestabilne podłoże

„Do budowy nowej linii do przetwarzania zbiorów skłoniło nas staranie o obniżenie kosztów i scentralizowanie produkcji. Chcemy kompletnie zmodernizować i uprościć produkcję roślinną i dlatego z czasem zlikwidujemy starsze linie do przetwarzania zbiorów, które funkcjonują w Štěpánově, w Horce nad Moravou i w gminie Příkazy. Każdą z tych linii obsługiwało dwóch do trzech pracowników. W Unčovicích będą pracować na zmiany tylko dwaj pracownicy i w ten sposób oszczędzi się dalsze koszty,“ zaznaczyła inż. Měsícová na uroczystym otwarciu nowej linii do przetwarzania zbiorów w Unčovicích. Oprócz wszystkich obecnych gości powitała ona również ojca Miroslava, który poświęcił nowe urządzenia. W imprezie wzięli również udział członkowie Hanackiego Zespołu Folklorystycznego w hanackich strojach ludowych z epoki, którzy na uroczystym otwarciu zapewnili program kulturalny o tematyce rolniczej.

Generalnym dostawcą obiektu była spółka PAWLICA s. r. o. Jej pełnomocnik, inż. Petr Pawlica, MBA, poinformował, że linia do przetwarzania zbiorów zawiera najnowocześniejsze silosy z USA, oczyszczarkę RUBERG z Niemiec, szwedzkie przenośniki i inne sprawdzone nowoczesne elementy technologiczne, które są w tym czasie do dyspozycji. „W lecie 2017 zgłosił się do naszej firmy inwestor ZD Unčovice z zapytaniem ofertowym na wybudowanie nowej linii do przetwarzania zbiorów i magazynu jęczmienia. Prace zostały rozpoczęte z końcem października 2017 i były prowadzone bez komplikacji według ustalonego harmonogramu aż do chwili pojawienia się problemów z podłożem. Z końcem czerwca 2018 firma PAWLICA przekazała spółdzielni rolniczej Unčovice linię do przetwarzania zbiorów i magazyn jęczmienia tak, aby można ją było uruchomić zaraz na początku żniw,“ podkreślił inż. Pawlica i życzył, aby w tej linii do przetwarzania zbiorów wszystko działało tak, jak należy.

„Muszę tutaj szczególnie pochwalić współpracę z firmą Pawlica, ponieważ już od początku było widać, że warunki związane z lokalizacją linii są bardzo skomplikowane, natknęliśmy się na wysoki poziom wód gruntowych, pobliski ciek wodny i niestabilne podłoże. Na całym Litovelském Pomoraví woda gruntowa występuje na głębokości dwa i pół metra i dlatego konieczne okazało się zastosowanie 97 pali o wysokości ośmiu metrów. Pierwsza wersja obejmowała nawet 140 pali,“ wyjaśniła inż. Měsícová.

Do składowania jęczmienia

Linia jest przede wszystkim przeznaczona do składowania jęczmienia. Ale dzięki jej uniwersalności może być również stosowana do magazynowania różnych innych artykułów masowych od rzepaku aż po kukurydzę. W przeszłości zakład ZD Unčovice czyścił jęczmień na trzech starszych liniach do przetwarzania zbiorów. Nowa linia ma całkowitą zdolność produkcyjną 6800 ton jęczmienia. Do jego przechowywania są przeznaczone cztery silosy BROCK, o pojemności 1700 ton jęczmienia każdy z możliwością rozszerzenia o dalsze dwa silosy o całkowitej pojemności 3400 ton. „Do moich złych decyzji zalicza się to, że brakuje tutaj wag przy zasobnikach podjazdowych. To jest charakterystyczne dla regionu Haná, że tutejszy Hanák często oszczędza aż tak bardzo, że potem go to dużo kosztuje,“ dodała z uśmiechem Milada Měsícová. Linia ma wydajność 150 t/godz. pszenicy na godzinę przy magazynowaniu, 80 t/ godz. przy rozładunku bez finalnego czyszczenia i 75 t/ godz. przy rozładunku z końcowym oczyszczaniem.

Ze względu na zagrożenie ze strony podłoża  spółka PAWLICA wykorzystała sprawdzone rozwiązanie dolnej części obiektu, czyli kosz przyjęciowy w wersji bezresztkowej do utrudnionego fundamentowania i żelbetowe płyty do silosów, oczywiście indywidualne dla każdego silosa. „Specjalnie ukształtowany kosz przyjęciowy pozwolił ograniczyć wykopy do głębokości 1,5 metra i w ten sposób bez problemu znaleźliśmy się powyżej poziomu wód gruntowych,“ wyjaśnił menedżer projektu, inż. Ondřej Bucher ze spółki PAWLICA s. r. o., który zajmował się w Unčovicích budową nowej linii do przetwarzania zbiorów. „Żelbetowe płyty silosów są w środkowej części wyposażone w kanały do ustawienia przenośników rozładowujących, wybudowane na żelbetowych palach typu CFA, które zapewniają dwukrotnie większą powierzchnię tarcia, a tym samym stabilność przy obciążeniu dynamicznym. To posadowienie silosów w kombinacji z dokładnie umieszczonymi grodziami rozładunkowymi umożliwia nam wykonywanie prostych płyt bez dolnych kanałów do przechodzenia pod silosami,“ powiedział dalej i dodał, że kosz przyjęciowy o wymiarach 12 x 4 m, ma głębokość tylko 1,5 m, a jego pojemność łącznie z nadstawką wynosi 120 m3.

Od razu dwa innowacyjne rozwiązania

Amerykański producent silosów zbożowych Brock w swoim nowym programie produkcyjnym oferuje całoobwodowy kanał napowietrzający, tak zwany EAVE VENT KIT, który jest umieszczony między cylindryczną częścią silosa, a dachem silosa. „Ten innowacyjny element wyraźnie przesuwa punkt rosy na zewnątrz silosa i w kombinacji z rusztem perforowanym na całej podłodze stwarza idealne środowisko do długotrwałego składowania jęczmienia. Optymalny przepływ powietrza w całej wewnętrznej przestrzeni silosa zapobiega powstawaniu pleśni, przedostawaniu się ptactwa i mikroorganizmów. ZD Unčovice jest dopiero drugim zakładem w Republice Czeskiej, który korzysta z tego rozwiązania,“ poinformował inż. Bucher.

Drugim innowacyjnym rozwiązaniem jest technologia pomiaru temperatury w silosach zbożowych, w których firma PAWLICA zastosowała kable do pomiaru temperatury z połowicznym przekrojem i ślizgowym wykończeniem powierzchni. Te kable są umieszczone w wewnętrznej konstrukcji dachu, co eliminuje ryzyko zerwania kabla przy rozładunku. Według Ondřeje Buchera zaletą są zupełnie gładkie powierzchnie dachu silosa bez otworów, co przedłuża żywotność całego dachu i lepiej chroni składowane artykuły masowe.

Oczyszczarka i przenośniki

Sercem całej linii do przetwarzania zbiorów jest niemiecka oczyszczarka sitowa Ruberg RVS150 w wersji z roku 2018, która jest wyposażona w stabilniejszą nośną podstawę i skuteczniejsze urządzenie aspiracyjne. Do zalet tej oczyszczarki zalicza się jej kompaktowość z małymi wymaganiami dotyczącymi zabudowy i gwarancja osiągnięcia wydajności przy podstawowym odbiorze w zakładzie przetwórczym. „Dzięki nadciśnieniowemu wentylatorowi umieszczonemu bezpośrednio w głowicy, RVS150 ma dużą skuteczność oczyszczania. Skrzynia sitowa razem z sitami wstępnymi, sitami głównymi i piaskowymi o powierzchni całkowitej 36 m2 umożliwia osiągnięcie już przy podstawowym odbiorze materiału pierwszej klasy jakości spożywczej! Przy tym samym ruchu skrzynia sitowa będzie też oddzielać materiał drugiej jakości. Oczyszczarka potrafi oczyścić jedną tonę jęczmienia za 0,90 Kč, co pozytywnie odbija się na ekonomice całej linii do przetwarzania zbiorów,“ stwierdził inż. Bucher.

Przyjęcie, oczyszczarkę i silosy magazynowe w Unčovicích łączą przenośniki – redlery i elewatory –szwedzkiej firmy SKANDIA o najwyższej kategorii Industry. „Podobnie, jak u oczyszczarki RVS150, tak i u przenośników gwarantujemy inwestorowi ich projektowaną wydajność. W kategorii Industry są precyzyjnie obrobione i galwanicznie ocynkowane części oraz przenośniki łańcuchowe z plastikowymi talerzami łańcuchów, które zapewniają długą żywotność, niski poziom hałasu emitowanego przez przenośnik oraz dokładne prowadzenie materiału. Przy intensywnej pracy w trybie automatycznym potrafią one przetransportować w Unčovicích na jednej ośmiogodzinnej zmianie ponad 1000 ton jęczmienia,“ poinformował dalej Ondřej Bucher.

Zamiast sterowni kontener

W miejscu przewidywanej dotychczas murowanej sterowni i rozdzielni w Unčovicích stanął technologiczny kontener, który zawiera również zaplecze socjalne. Zaletą jest to, że taki kontener wykonuje się w hale montażowej dostawcy, a na budowę dostarcza się go, jako gotowy element. W ten sposób oszczędza się koszty i czas potrzebny do budowy pozostałych elementów technologicznych linii.

„Dzieło się powiodło, jestem z niego dumna. Menedżerowi projektu, inż. Bucherovi należy się za to wielkie podziękowanie podobnie, jak mojemu koledze, inż. Jiřímu Procházkovi, który całe zadanie objął wspólnym nadzorem technicznym i inż. Luďkovi Mlčochovi, który je kontrolował. Podziękowanie należy się też całemu zespołowi naszych pracowników. W zeszłym roku rozpoczęliśmy cykl prac budowlanych. Budujemy nową chlewnię dla 2000 prosiąt w Rozvadovicích, budynek z zapleczem socjalnym i stołówką dla pracowników oraz dojarnię w Příkazích. Czeka nas budowa obory na 400 krów i zsypu do kiszonki oraz zbiornika na gnojowicę,“ pani prezes Zarządu zasygnalizowała plany na przyszłość.

Brništěa.jpg
Dubenec 2a.jpg
Dubenec 3a.jpg
Dubenec 5.JPG
Dubenec 4.JPG
Brniště 3.JPG
Brniště 1.jpg
Brniště 2.jpg
Brniště 5.JPG
Brniště 6.JPG
Brniště 7.JPG
Brniště 4.JPG
brniště 8.jpg
Brniště 17.jpg
Brniště 18.jpg
Dubenec001.jpg
Dubenec002.jpg
Dubenec003.jpg
Dubenec004.jpg
Dubenec006.jpg
Dubenec005.jpg
Dubenec007.jpg
Dubenec008.jpg
Unčovice002.JPG
Unčovice003.JPG
Unčovice004.JPG
Unčovice005.JPG
Unčovice006.JPG
Unčovice007.JPG
Posklizňová linka v Unčovicích003.jpg
Posklizňová linka v Unčovicích001.jpg
Posklizňová linka v Unčovicích004.jpg
Posklizňová linka v Unčovicích002.jpg
Posklizňová linka v Unčovicích005.jpg