+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
PAWLICA E-SHOP
  • Czech796
  • English802
  • Polish803
  • Slovak

Z ministrem w Afryce

Z ministrem rolnictwa w Afryce

W  pierwszej połowie kwietnia czeska misja gospodarcza pod kierownictwem ministra rolnictwa ČR, Mariana Jurečky udała się do Zambii i Tanzanii, gdzie jej celem było poszerzenie w tych krajach wiedzy o czeskich produktach rolniczych. W tej podróży towarzyszyli ministrowi przemysłowcy działający w czeskiej branży rolnej. W składzie delegacji nie zabrakło też pełnomocnika spółki Pawlica s. r. o., inż. Petra Pawlicy, MBA.

Wyjazdy służbowe ministra są jednym z kroków, które są podejmowane w celu wyszukiwania nowych rynków zbytu dla czeskich produktów. Towarzyszą mu w tym przemysłowcy, czołowi czescy producenci i projektanci urządzeń technicznych dla rolnictwa, wyposażenia technicznego do przetwarzania zbiorów i produkcji artykułów spożywczych oraz specjaliści w dziedzinie genetyki bydła.

Wizyty w farmach mlecznych i na targach

W Tanzanii czeska misja gospodarcza odwiedziła na przykład farmę mleczną MilkCom. W Zambii minister Jurečka spotkał się ze swoim odpowiednikiem, Givenem S. Lubindou, ministrem rybołówstwa i zwierząt gospodarczych, Greyfordem Mondem i ministrem przemysłu i handlu, Margaret Mwanakatwe. Swemu tanzańskiemu koledze minister Jurečka przedstawił czeskie rolnictwo i przemysł spożywczy. Rozmawiali oni o sferach możliwej współpracy w sektorze rolnictwa i przemysłu artykułów spożywczych. Dla uzyskania głębszej wiedzy o tanzańskim i zambijskim rynku, delegacja odwiedziła farmy, lokalne filie potencjalnych dystrybutorów czeskich produktów i ewentualne zakłady partnerskie. Delegacja odwiedziła również targi AGRItech Expo Zambia.

Rolnictwo w Tanzanii i Zambii

Rolnictwo jest w Tanzanii najważniejszym sektorem, który wytwarza czwartą część produktu krajowego brutto, pokrywa 85 % eksportu i zatrudnia 80 % siły roboczej. Rząd wydaje na rozwój rolnictwa 7 % budżetu krajowego. Eksport rolny z ČR do Tanzanii jest minimalny, w ostatnich latach stabilny jest tylko eksport chmielu, którego wartość waha się od 227 tysięcy do 1 miliona Kč. Import z Tanzanii osiąga w ostatnich pięciu latach wartość od 61 do 156 milionów Kč. Najważniejszą i stabilną pozycją w imporcie jest tytoń. W Zambii od rolnictwa, w którym pracuje do 67 % siły roboczej, zależnych jest ponad 50 % mieszkańców. W wytwarzaniu produktu krajowego uczestniczą oni tylko w jednej piątej części i ograniczają się w zasadzie do zaspokajania własnych potrzeb. Podstawą produkcji rolnej jest hodowla zwierząt gospodarczych. W ostatnich latach całkowity eksport z ČR wahał się między 25 i 150 milionami Kč. Eksportuje się przede wszystkim maszyny przemysłowe, kotły i reaktory, import jest pomijalny. Niedawno został odnotowany tylko eksport dawek inseminacyjnych byczej spermy w związku z projektem rozwojowej współpracy i jednorazowy eksport suszonej serwatki. Import agrarny do ČR wzrasta i zbliża się już do granicy 1 mln Kč.

Pawlica w Afryce

Zdaniem inż. Petra Pawlicy Afryka ma ogromny potencjał w zakresie niewykorzystanej powierzchni rolnej. Problemem są jednak niskie kwalifikacje miejscowych pracowników, słaba infrastruktura i niedostatek nowoczesnych technologii rolnych. Firma Pawlica chętnie uczestniczyłaby w projekcie pilotującym MZe w sferze gospodarki magazynowej, który mógłby służyć, jako przykładowy i wzorowy dla dalszej współpracy.

Podnikatelská delegace navštívila v Africe také vybrané farmy
Petr Pawlica se zúčastnil podnikatelské mise do Afriky s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou
Ing. Petr Pawlica se na misi setkal i s ministrem zemědělství Tanzanie Givenem S. Lubindou
Na zemědělské veletrhu v Zambii se delegace setkala se zástupci Skandia Elevators
Letecka doprava byla zajistena vladnim specialem A319