+48 71 727 14 36
   +48 791 488 732
  • Czech1045
  • English1048
  • Polish1049
  • Ukrainian1052
  • Slovak

Firma Pawlica s.r.o. prezentowała się w Afryce

Firma Pawlica s.r.o. prezentowała się w Afryce

W tym roku w lipcu odbył się kolejny wyjazd handlowy do Afryki. Kilku czeskich przemysłowców otrzymało możliwość towarzyszenia Ministrowi Rolnictwa ČR Marianovi Jurečkovi w jego podróży zagranicznej do Ghany i Etiopii i zaprezentowania tam swoich firm i produktów. Spółka Pawlica s.r.o. była jedną z nich.

Minister Marian Jurečka chciałby przywrócić w Afryce tradycje handlu produktami rolnymi między Ghaną i ČR oraz zintensyfikować wymianę handlową z Etiopią. Celem tego wyjazdu handlowego było rozszerzenie współpracy handlowej z oboma krajami i przybliżenie czeskim przemysłowcom możliwości handlu w Afryce Subsaharyjskiej.

Pięciodniową misję handlową minister rozpoczął od spotkania z Ministrem Artykułów Spożywczych i Rolnictwa Ghany, Owusu Afriyie Akoto. Rozmowy w Ghanie dotyczyły na przykład inwestycyjnych możliwości włączenia się do renowacji zespołów produkcyjnych dostarczanych w przeszłości przez czechosłowackie firmy do tego kraju. „W Ghanie widzę wiele okazji do ożywienia długoletniej tradycji, kiedy to do tego kraju dostarczało się różne urządzenia i linie produkcyjne, na przykład wyposażenie do cukrowni, garbarni albo zakładów produkujących maszyny rolnicze. Cieszę się, że razem z przedstawicielami branży rolniczej obu krajów możemy się zajmować naszymi aktualnymi powiązaniami gospodarczymi. Z obu stron widać zainteresowanie nawiązaniem dalszych kontaktów i to daje mi satysfakcję. Wspieram starania o nawiązanie i rozwój współpracy między czeskimi i miejscowymi producentami artykułów spożywczych, rolniczych towarów masowych, urządzeń technologicznych do przetwarzania artykułów spożywczych i technologii rolniczych,“ powiedział minister, który w czasie podróży do Afryki spotkał się również z prezydentami Ghany i Etiopii.

W programie tego wyjazdu były również seminaria gospodarcze oraz wizyta na plantacji ananasów i w zakładzie przetwórstwa owoców. Delegacja czeska zapoznała stronę ghańską i etiopską na przykład ze strategią zatrzymywania wody w terenie i zaoferowała swoje doświadczenia w tej dziedzinie.

W Etiopii minister Jurečka rozmawiał Ministrem Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Eyasu Abraha Alle, a spotkanie dotyczyło między innymi współpracy w zakresie środowiska naturalnego. Przedmiotem rozmów w Etiopii były w szczególności możliwości współpracy handlowej i inwestycyjnej w zakresie uprawy i ochrony roślin, produkcji zwierzęcej, cukrownictwa, browarnictwa i przetwarzania mleka.

Etiopia jest ważnym partnerem dla USA i WE. Główną pozycją czeskiego importu jest kawa, warzywa i surowce pochodzenia roślinnego, obuwie i skóry. Ponieważ w eksporcie przeważają artykuły pozarolnicze, to w tym zakresie rysuje się właśnie potencjał i możliwość korzystnego nawiązania nowych stosunków handlowych.

Pomiędzy ČR i Ghaną istnieje duży obszar o szerokich możliwościach dla nowych inwestycji, które odnowiłyby kontakty i tradycje z ubiegłego stulecia. Najważniejszą pozycją dla ČR na ghańskim rynku jest zakład obuwniczy w Kumasi albo współpraca z czeską firmą w zakresie techniki rolniczej.

Pawlica a Afrika 201715.JPG
Pawlica a Afrika 20171.JPG
Pawlica a Afrika 20172.JPG
Pawlica a Afrika 20173.JPG
Pawlica a Afrika 20176.JPG
Pawlica a Afrika 20175.JPG
Pawlica a Afrika 20174.JPG
Pawlica a Afrika 20179.JPG
Pawlica a Afrika 20178.JPG
Pawlica a Afrika 20177.JPG
Pawlica a Afrika 201710.JPG
Pawlica a Afrika 201712.JPG
Pawlica a Afrika 201711.JPG
Pawlica a Afrika 201714.JPG
Pawlica a Afrika 201713.JPG
Pawlica a Afrika 201717.JPG
Pawlica a Afrika 201716.JPG